Kinderparticipatie

Brigades

De kinderen maken mee het beleid van onze school. Aan de hand van 5 brigades gelinkt aan onze superhelden (talentenspel) kunnen kinderen kiezen waar ze hun steentje bijdragen binnen onze werking.

In het begin van het schoolaar moeten alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar een plaats kiezen binnen een bepaalde brigade die begeleid wordt door een voorzitter (leerkracht).  Elk jaar moeten ze veranderen van brigade, zodat ze alle talentenvelden kunnen leren kennen en zo ontdekken waar ze wel of niet goed in zijn, wat ze al dan niet graag doen,...

De brigades komen maandelijks samen op vrijdagnamiddag . Daar bepalen ze acties en gaan ze in overleg met hun medebrigadiers en de voorzitter. Een leerling van de derde graad maakt een verslag op van de bijeenkomst.  Ze werken ook specifieke projecten uit en steken actief de handen uit de mouwen.

Enkele voorbeelden uit 2017-2018:
-  De Lisa Letterbrigade organiseerde de voorleesweek voor de hele school.  (Pannebeke)  Ze hielden ook een boekenbeurs (De STEMpel).  Met de opbrengst kochten ze nieuwe boeken.
-  De Stan Sportiefbrigade controleerde het sportmateriaal, meldde welke nieuwe materialen nodig waren.  Ze organiseerden ook beweegmomenten tijdens de middagpauze.
-  De Leo Liefbrigade (STEMpel) bouwde met houten palletten een zithoek waar ruzies op een rustige manier kunnen uitgepraat worden.  Ze verkochten koekjes voor een goed doel tijdens 'De warmste week' (Pannebeke)
-  De cultuurbrigade zorgde voor muiek op de speelplaats (op bepaalde dagen).
-  De STEMbrigade controleerde het domein op gebreken en meldde dit aan de directeur, zodat zij die kon laten herstellen.
-  De Nina Natuurbrigade maakte de speelplaats en de schoolomgeving afval- en onkruidvrij.

We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken meer betrokkenheid en welbevinden bij kinderen vergroot. Ook actief burgerschap wordt zo verankerd in onze schoolwerking.

Brigadewerk - kinderparticipatie